System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Spółkach Grupy PKP

6 lipca 2015, 15:00 Cyberprzestrzeń

Bezpieczeństwo informacji i stosowanych rozwiązań informatycznych – to główny cel, który przyświecał Grupie PKP przy tworzeniu i wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Spółki biorące udział w projekcie pozytywnie zakończyły tegoroczny audyt, uzyskując tym samym certyfikat ISO 27001:2014.

Prace nad tworzeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) rozpoczęły się w Grupie PKP półtora roku temu. System pozwala na wprowadzenie środków bezpieczeństwa zasobów informatycznych, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawę kontroli nad występującymi zagrożeniami oraz zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji wśród pracowników.

– Certyfikat  zgodności z ISO 27001:2014 stanowi potwierdzenie dla naszych klientów i partnerów biznesowych, że bezpieczeństwo informacji jest jednym z priorytetów Grupy PKP – mówi Adam Filutowski, Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP. – Udowadniamy również, że Grupa PKP jest organizacją godną zaufania i dostosowuje obowiązujące standardy do poziomu międzynarodowego – dodaje.

SZBI został wprowadzony w sześciu spółkach Grupy PKP: PKP S.A, PKP Intercity, PKP LHS, TK Telekom, PKP Energetyka oraz PKP SKM w Trójmieście.

System zgodny jest z międzynarodowym standardem ISO/IEC 27001.

***
Norma ISO 27001 pomaga ustalić zagrożenia towarzyszące technologiom informatycznym i szeroko pojętemu bezpieczeństwu informacji związanemu z prowadzeniem codziennej działalności biznesowej. Wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa w ramach SZBI optymalizuje funkcjonowanie organizacji i jej systemów – począwszy od ich wdrożenia aż po utrzymanie. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 stanowi zbiór wymagań umożliwiający ustanowienie, a następnie doskonalenie systemu bezpieczeństwa sprawiając, że ochrona informacji z roku na rok jest coraz wyższa.

Źródło: PKP S.A