Systemy BSP typu E-310 i Orbiter-IIB w ofercie PGZ dla Sił Zbrojnych RP

20 lipca 2015, 14:13 Bezpieczeństwo

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. złożyła do Inspektoratu Uzbrojenia MON wstępną ofertę w ramach postępowania na dostawę systemów bezzałogowych statków powietrznych (SBSP) kategorii Taktyczne Krótkiego Zasięgu (TKZ) pk. „Orlik” oraz kategorii MINI pk. „Wizjer”.Zaoferowano dwa produkty: E-310 i Orbiter-IIB.

Oferta PGZ zakłada utworzenie w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy „Centrum Zarządzania Serwisowaniem, Modernizacją, Projektowaniem i Produkcją SBSP”. Centrum będzie realizowało swoje statutowe zadania nie tylko na potrzeby programów „Orlik” i „Wizjer”, ale także, w ramach offsetu dla programów „Gryf” i „Zefir”. Centrum będzie mogło współpracować ze wszystkimi podmiotami polskiego przemysłu zbrojeniowego, które zajmują się problematyką SBSP, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym.

W ramach zakupu systemów bezzałogowych statków powietrznych krótkiego zasięgu pk. „Orlik” polska armia planuje pozyskanie 12 zestawów wraz z systemami logistycznymi i szkolenia. PGZ zgłosił do tej kategorii zaawansowany technologicznie produkt o nazwie E-310 z głowicą produkcji firmy Controp. Eksperci PGZ podkreślają, że proponowany zestaw ma charakter kompleksowy i całościowy, co powoduje, że stanowi on unikatowe rozwiązanie. System będzie produkowany w WZL nr 2 S.A. Na potrzeby projektu zawiązano konsorcjum w składzie: PGZ S.A., WZL nr 2 S.A., PIT-Radwar S.A. oraz ITWL.

W ramach kategorii MINI pk. „Wizjer” wojsko chce pozyskać 15 zestawów, również z systemami logistycznymi i szkolenia. W tym przypadku PGZ zgłosiła produkt firmy Aeronautics Demence Systems typu Orbiter-IIB i w ramach transferu technologii, zapowiedział jego produkcję również w WZL nr 2 S.A w Bydgoszczy.

image002

– Zaproponowaliśmy polskiej armii najlepsze systemy bezzałogowych statków powietrznych, powstałe w oparciu o polską myśl techniczną i sprawdzone zagraniczne rozwiązania. Przeprowadziliśmy szereg rozmów z potencjalnymi partnerami w kraju oraz zagranicą i z całą pewnością oferujemy produkty najwyższej jakości, które z jednej strony zabezpieczają interesy wojska, a z drugiej polskiego przemysłu – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGZ S.A. – Program rozpoznania obrazowego i satelitarnego to obok, systemów obrony powietrznej i zwalczania zagrożeń na morzu, priorytet PGZ. Udział naszej Grupy w jego realizacji będzie oznaczać prawdziwy skok technologiczny naszych spółek – dodał.

PGZ to lider polskiego przemysłu zbrojeniowego, główny partner MON i globalnych koncernów zbrojeniowych w procesie modernizacji polskiej armii. Tworzy Grupę ponad 60 spółek, które zatrudniają około 17,5 tys. wysokiej klasy specjalistów. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo Polski.

Źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa