TAG: Gryf

(Thales) Thales, wspólnie z 40 podmiotami zajmującymi się obronnością, przemysłem zbrojeniowym oraz szkolnictwem, od roku współpracuje z […]
W siedzibie PGZ w Radomiu została dzisiaj podpisana umowa konsorcjum w celu złożenia oferty na system bezzałogowych statków powietrznych […]
Polski przemysł obronny wiążą duże nadzieje z planowanymi przez MON zakupami. Resort obrony uruchomił procedury zmierzające do zakupu […]
Ponad 5 mld zł przychodu i 226 mln zł zysku zanotowały w 2014 r. spółki tworzące Polską Grupę Zbrojeniową. Zarząd spółki przedstawił […]
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. złożyła do Inspektoratu Uzbrojenia MON wstępną ofertę w ramach postępowania na dostawę systemów bezzałogowych […]
WB Electronics i Thales podpisały dzisiaj umowę o współpracy w dziedzinie systemów bezzałogowych. Dzięki zawartemu porozumieniu możliwe […]