Szczepanik: KAWKA pomoże oczyścić powietrze na Opolszczyźnie

31 marca 2015, 15:00 Energetyka
vapor cloud vapor clouds steam energy energy industry power industry environment engineering energy production production of energy energy generation electricity chimneys economy industry ecology climate change greenhouse effect global warming Carbon diox

W 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył ramach programu KAWKA 400 mln zł na poprawę jakości powietrza w polskich miastach. Na początku marca br. Ministerstwo Środowiska podało, że program będzie wdrażany do 2018 r., a jego budżet, na który złożą się środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, to 800 mln zł. Dotychczas NFOŚiGW przeprowadził dwa nabory wniosków wsparcie finansowe programu, w ramach których podpisano 22 umowy na kwotę ponad 280 mln zł.

Najważniejszym celem działań na rzecz ochrony powietrza jest gruntowne ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym spełnienie standardów jakości powietrza określonych w dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Zanieczyszczenie powietrza w miastach wynika przede wszystkim z tzw. niskiej emisji, spowodowanej  przez zanieczyszczenia pochodzące z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców węglowych.

Samorządy mogą się ubiegać o wsparcie finansowe w realizacji tego programu.  Wsparcie może być przeznaczone m.in. na ograniczanie niskiej emisji wraz z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii. A więc na likwidację lokalnych węglowych źródeł ciepła  (indywidualnych kotłowni lub palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych) i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności energetycznej, spełniające wymagania emisyjne. A także na ocieplanie budynków wielorodzinnych.

Program jest sprawnie realizowany przez opolską spółkę ECO SA  (Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA) prowadzącą realizację programu KAWKA w woj. Opolskim. Rzecznik prasowa ECO, Iwona Szczepanik powiedziała nam:

– Program KAWKA na Opolszczyźnie jest realizowany w miastach, gdzie przekroczone są stężenia w powietrzu pyłów PM 2,5 oraz PM 10. Są to miasta Opole, Strzelce Opolskie i Kluczbork. Dzięki programowi mieszkańcy budynków ogrzewanych węglem mogą otrzymać dotacje wynoszącą nawet do 55 proc. kosztów nowych instalacji grzewczych. Do tego mogą otrzymać preferencyjny kredyt pokrywający 35 proc. kosztów. Warunkiem uzyskania tego wsparcia jest likwidacja ogrzewania węglem w budynku – powiedziała nam Szczepanik, podkreślając, że do 2017 r. w tych trzech miastach w ponad 80 budynkach zostaną zlikwidowane piece i kotłownie na węgiel, a budynki będą ogrzewane przez ECO SA. Dotychczas do sieci ECO podłączono 16 budynków. Po zakończeniu programu w 2017 r spodziewane jest ograniczenie emisji pyłu PM10 o ponad 15 ton rocznie, a emisji CO2 – o prawie 2,5 tys. ton rocznie.

– Od 2016 mają obowiązywać zaostrzone normy  „standardów emisyjnych pyłu ze spalania węgla kamiennego”. Dlatego modernizujemy albo budujemy nowe instalacje odpylania – powiedziała rzecznik ECO. Takie instalacje już wykonaliśmy w 16 obiektach. W tym roku wykonamy 13 instalacji w Krapkowicach, Jelczu, Lubińcu, Strzelcach Opolskich, Dębnie, Sulechowie, Żarach i w Żaganiu. To najważniejsze prace na rzecz realizacji programu KAWKA w województwie opolskim. W ramach tego programu na ochronę środowiska zostanie wydanych prawie 45mln zł. – zakończyła Iwona Szczepanik.

Grupa kapitałowa ECO SA produkuje i dostarcza energię cieplną w 10 województwach dla ponad 0,5 mln mieszkańców. W Opolu w lokalnej spółce ECO 53 proc. udziałów ma miasto.