Szczyt Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie. Prezydent liczy na Trójmorze

18 maja 2017, 08:15 Drogi

W Warszawie odbył się szczyt krajów Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowany przez Prezydenta RP. Wydarzenie odbyło się z udziałem przewodniczących parlamentów państw regionu. Andrzej Duda spotkał się m.in. z przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi parlamentów: Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier.

Andrzej Duda fot Andrzej Hrechorowicz KPRP
Andrzej Duda fot Andrzej Hrechorowicz KPRP

– Ogromnie się cieszę, że mogę tutaj, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, jako głowa polskiego państwa gościć uczestników Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Chcę bardzo mocno podkreślić, że współpraca międzynarodowa, którą Państwo realizują, współpraca regionalna, w której bierzecie aktywny udział, jest niezwykle ważnym elementem tej wielkiej polityki międzynarodowej, ale przede wszystkim jest ważnym elementem budowy więzów pomiędzy naszymi państwami, pomiędzy naszymi społeczeństwami – mówił prezydent podczas ceremonii otwarcia spotkania.

– To rola bardzo ważna przede wszystkim z jednego względu, a mianowicie: z uwagi na powagę mandatu, który Państwo posiadają. To jest mandat uzyskany od wyborców ‒ to społeczeństwa w Państwa krajach dały Wam tę moc do tego, by je reprezentować, a więc także moc do tego, aby budować więzi w przestrzeni międzynarodowej.

– Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że współpraca międzynarodowa tutaj, w naszej części świata, naszej części Europy, stała się dla mnie od samego początku jednym z priorytetów mojej prezydentury. To dlatego właśnie wspólnie z panią prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović podjąłem coś, co nazwaliśmy inicjatywą współpracy państw Trójmorza – państw położonych pomiędzy Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym a Adriatykiem. I nie chodzi tu o wielki projekt polityczny ‒ chodzi o bardzo jasny i prosty cel: chcemy zacieśnić połączenia infrastrukturalne pomiędzy naszymi krajami. Chcemy tym samym umożliwić lepszą komunikację, lepszą współpracę gospodarczą, chcemy stworzyć możliwości inwestycyjne, chcemy budować przestrzeń dla naszego biznesu, który będzie przyczyniał się do rozwoju zamożności naszych społeczeństw, zamożności Europy Środkowej, a tym samym – będzie się przyczyniał także do rozwoju zamożności całej Unii Europejskiej – deklarował prezydent Andrzej Duda.

– Ale dzisiaj jednym z naszych największych zadań, największych obowiązków jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa. Tego, czego nasze społeczeństwa we wszystkich naszych krajach tak ogromnie oczekują. Wszyscy mamy świadomość, że jest wiele niepokojów, mamy naruszenia integralności terytorialnej państw, mamy niestety agresję, w związku z tym mamy także w efekcie i zamrożone konflikty – to problem Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu, to także problem niepokojów na Bałkanach. Ale obok tego i problem aspiracji, jakie mają kraje Europy Środkowej, Europy Wschodniej i Bałkanów Zachodnich, jeżeli chodzi o współpracę europejską, współpracę transatlantycką, jeżeli chodzi o budowanie partnerstwa czy w efekcie – na przestrzeni lat – wstąpienie do Unii Europejskiej czy do Sojuszu Północnoatlantyckiego – mówił prezydent.

– Chcę bardzo mocno podkreślić, że ja, jako Prezydent Rzeczypospolitej, zatem jako przedstawiciel polskich władz, jestem zwolennikiem tego, aby zarówno integracja europejska, jak i w perspektywie integracja w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc integracja bezpieczeństwa, obejmowały coraz więcej państw. Uważam, że zarówno drzwi do Unii Europejskiej, jak i drzwi do Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny pozostać otwarte i w ramach postępu czasu oraz działań rozwojowych i integracyjnych powinny być przyjmowane do tych wielkich światowych organizacji kolejne państwa. Wierzę, że jest to właśnie perspektywa wielu krajów na Bałkanach Zachodnich, a także wielu krajów Europy Wschodniej, które w tym zakresie aspiracje już od lat wykazują – powiedział prezydent.