Szczyt klimatyczny w Paryżu może zakończyć się sukcesem

25 listopada 2015, 11:03 Alert

(Bloomberg Business)

Szczyt ONZ, który w przyszłym tygodniu rozpocznie się w Paryżu, może doprowadzić do międzynarodowego porozumienia, którego dyplomaci unikali przez ostatnie dwie dekady.

Wszyscy członkowie G20, włączając w to największe kraje rozwijające się, czyli Chiny, Indie i Brazylię, są przygotowane do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w następnych dziesięcioleciach.

W Paryżu spotka się 180 przywódców państw i przedstawicieli różnych organizacji, będzie to największe od 1948 r. spotkanie dyplomatów w tym kraju. Szczyt zabezpieczać będzie tysiące policjantów i żołnierzy. Siły porządkowe, po atakach z 13 listopada zostały dodatkowo wzmocnione.

Porozumienie może zatrzymać wzrost temperatury na poziomie 2,7 C więcej niż w epoce przedindustrialnej.

– W Paryżu będziemy mieli dwa dobre punkty wyjścia do rozmów: polityczny pęd do zmian i dobry klimat dla czystej energii – powiedział Fatih Birol z Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Ponieważ koszty energii odnawialnej spadają, kraje rozwijające się, jak na przykład Indie, inwestują w nią coraz chętniej. 1 megawat takiej energii kosztuje 870 tys euro, w porównaniu z 1,2 mln euro w 2009 r. Jeszcze bardziej staniała energia z paneli fotowoltaicznych, obecnie jej koszt to 0.65 dol. za wat wobec 2 dol. w 2009 r.