Szefowie SKW i SWW odwałani

20 listopada 2015, 08:42 Alert

(Ministerstwo Obrony Narodowej)

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, po otrzymaniu pozytywnych opinii Prezydenta RP oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, odwołała ze stanowisk szefów wojskowych służb specjalnych – szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Piotra Pytla i szefa Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Radosława Kujawę.

Jednocześnie premier Beata Szydło powierzyła pełnienie obowiązków szefa SKW Piotrowi Bączkowi, zaś szefa SWW płk. Andrzejowi Kowalskiemu.