Sześć ofert w przetargu na dokończenie budowy nowego bloku w Stalowej Woli

28 marca 2017, 10:45 Alert

Sześć ofert wpłynęło w ramach ogłoszonego przez Elektrociepłownię Stalowa Wola przetargu na budowę rurociągu wody chłodzącej dla nowego bloku gazowo-parowego.

fot. Tauron

W ogłoszonym w połowie lutego postępowaniu przetargowym na wykonanie dla potrzeb nowobudowanego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola nowego rurociągu wody chłodzącej metodą mikrotunelingu w poniedziałek upłynął termin składania ofert. Przetarg ogłoszono związku z decyzją o dokończeniu przerwanej wcześniej budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli.

Z informacji spółki wynik, że w przetargu wpłynęło sześć ofert o wartości brutto od 7,552 mln zł do 13,452 mln zł. Najtańszą ofertę złożyła firma ISD-BUD, a najdroższą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP. W przetargu wystartowały również firmy SANIMET (7,798 mln zł), POLAQUA (10,013 mln zł), Inżyniera Rzeszów (7,977 mln zł) i konsorcjum wykonawców Molewski (9,537 mln zł).

Budżet Elektrociepłowni Stalowa Wola na realizację tej inwestycji opiewa na 14,76 mln zł (brutto). Oferty w postępowaniu mają być oceniane wyłącznie w oparciu o kryterium cenowe.

Przypominamy, że 17 marca Elektrociepłowni Stalowa Wola ogłosił jeszcze jedno postępowanie przetargowe związane z dokończeniem inwestycji budowy nowego blok – na wykonanie funkcji związanych z pracami projektowymi, inżynieryjnymi, doradczymi, zarządzaniem i nadzorem. Termin składania ofert w tym postępowaniu upływa z dniem 19 kwietnia 2017 r.

W styczniu ubiegłego roku Elektrociepłownia Stalowa Wola odstąpiła od kontraktu z generalnym wykonawcą budowy bloku gazowo-parowego – firmą Abener Energia. Natomiast w październiku 2016 roku akcjonariusze spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola: PGNiG i Tauron oraz sama spółka podpisali porozumienie warunkowe oraz aneksy dotyczące kontynuacji inwestycji. Jak wówczas szacowano koszty dokończenie budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli sięgną 400 mln zł, o oddanie bloku do eksploatacji planowano na 2019 rok.

Inwestycja, której koszt pierwotnie miał wynieść 1,6 mld zł, miała być gotowa w połowie 2015 roku. Początkowo wykonawca informował o czteromiesięcznym opóźnieniu, a później przesunął termin zakończenia praca na pierwszy kwartał 2016 roku.

CIRE.PL