Szkocja wprowadziła moratorium na koncesje łupkowe

30 stycznia 2015, 10:06 Alert

(EurActiv/Teresa Wójcik)

Szczelinowanie hydrauliczne w USA.

Szkocja przyjęła moratorium na udzielanie koncesji na eksploatację złóż łupkowych. Szkocki parlament podjął tę decyzję zaledwie dwa dni po tym, jak  taką samą odrzucił parlament brytyjski odnośnie obszaru Wielkiej Brytanii.

Szkoci zapowiedzieli, że na ich terytorium zostaną przeprowadzone powszechne konsultacje oraz badania wpływu stosowania technologii szczelinowania na zdrowie publiczne.

Według ocen ekspertów złoża łupkowe w Szkocji są tak bogate, że mogą zaopatrywać w gaz całą Wielką Brytanię przez 30 lat. Brytyjski premier David Cameron ocenia, że gaz z łupków może przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Wielkiej Brytanii oraz do obniżki cen energii i zapobiegania zmianom klimatu.