Szwedzka elektrownia ratująca polski system miała awarię

19 sierpnia 2022, 10:45 Alert

Elektrownia w szwedzkim Karlshamn, która jest opalana ciężkim olejem opałowym doznała w czwartek awarii jednego z kotłów. Usterka miała zostać już naprawiona. 

Elektrownia opalana olejem opałowym w Karlshamn należy do niemieckiego Unipera. Elektrownia ta pełni bardzo ważną role stabilizującą szwedzki system elektroenergetyczny, który opiera się na miksie OZE, hydroenergetyki i energetyki jądrowej. W czasie braku wiatru czy niskich poziom wód, elektrownia w Karlshamn jest uruchamiana w celu stabilizacji sieci.

Elektrownia ta jest przeznaczona roli eksportowej. Dzięki połączeniu podbałtyckiemu SwePol LInk jest możliwa wymiana energii elektrycznej pomiędzy Polską, a Szwecją. Placówka w Karlshamn była odpowiedzialna za produkcję energii, która później była eksportowana do Polski. Stało się tak m.in. w grudniu 2021 roku.

Elektrownia w Karlshamn została wyjątkowo uruchomiona już w sierpniu ze względu na kryzys energetyczny. Zazwyczaj obiekt ten bywa uruchamiany w okresie listopad-grudzień. Zużywa 70 tys. litrów oleju opałowego na godzinę.

Bloomberg/Mariusz Marszałkowski

Polska eksportuje trzy razy więcej energii pomimo kryzysu