Szyszko obiecuje 11 miliardów na walkę ze smogiem

4 stycznia 2018, 16:30 Alert
smog warszawa

Przez ostatnie dwa lata Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami na walkę ze smogiem zakontraktował ponad 2 mld zł – podkreślił minister środowiska Jan Szyszko. Do 2020 roku NFOŚiGW na poprawę jakości powietrza wyda blisko 11 mld zł.

„Ministerstwo Środowiska w latach 2016-2017 rozpoczęło działalność na rzecz finansowania spraw związanych z jakością środowiska i w tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) współdziałając z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska wydał, zakontraktował, przeznaczył do wydania ponad 2 mld zł” – mówił na czwartkowej konferencji prasowej Szyszko.

Minister zapowiedział, że nadzorowany przez resort środowiska Narodowy Fundusz na poprawę jakości powietrza wyda ok. 10 mld zł. Obecny na konferencji prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda doprecyzował, że będzie to nawet ok. 11 mld zł.

Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda powiedział, że w ostatnich dwóch latach podpisano ok. 1100 umów, a zrealizowano 385 umów. – Dotyczą one walki o poprawę jakości powietrza – powiedział prezes. Dodał, że dotychczas dzięki podjętym działaniom na zmniejszenie 259 tys. ton na rok mniej emisji pyłów, dwutlenku siarki 796 tys. ton, czy 13,9 mln ton zmniejszenia emisji CO2. Doprecyzował on także wypowiedź poprzedników i dodał, że na walkę o poprawę jakości powietrza Fundusz wyda blisko 11 mld zł., a nie jak powiedziano wcześniej ponad 10 mld zł.

Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek zaznaczył, że problemu smogu nie da się rozwiązać „z roku na rok, to proces kilkuletni”, który powinien być realizowany ponad podziałami politycznymi.

Jak działa program „Czyste powietrze”

Pełnomocnik ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska Paweł Sałek opowiedział o stanie realizacji programu „Czyste powietrze”.

Na podstawie decyzji premiera powstał komitet sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza, na czele którego stoi wiceminister Sałek. W skład tego komitetu wchodzą członkowie – wiceministrowie z energii, rozwoju, finansów, rolnictwa, infrastruktury i budownictwa, edukacji, cyfryzacji, spraw wewnętrznych, szkolnictwa wyższego, ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.

Przypomniał, że od października obowiązuje rozporządzenie dotyczące norm jakości dla kotłów, które ma wpłynąć na zmniejszenie emisji z palenisk domowych. Ocenił, że w pierwszym kwartale br. rząd powinien przyjąć rozwiązania dotyczące norm jakości dla paliw stałych.

Wspomniał, że od października 2017 roku działa rozporządzenie o jakości kotłów grzewczych, a do czerwca 2018 jest okres przejściowy dla producentów tego rodzaju urządzeń. – Od połowy tego roku na rynku będą dostępne kotły tylko piątej klasy. Wyprzedzamy prawo UE o 24 miesiące. Dopiero od 2020 roku takie prawo będzie też obowiązywać na terenie całej UE – powiedział Sałek.

Minister ocenił, że dobrym narzędziem poprawy jakości powietrza jest rozwój geotermii, tam gdzie jest to możliwe. Przypomniał, że samorządy przyjęły już osiem uchwał antysmogowych.

W omawianym okresie wdrożono dyrektywę o średnich źródłach spalania oraz zmieniono ustawę o inspekcji środowiska i praw ochrony środowiska. W celu promocji wiedzy o smogu przygotowano poradnik „Czyste powietrze”, kampania „Czyste powietrze”, ogólnopolskie akcje „Stop smog”, kampania policji poświęcona kontroli emisji z pojazdów, a także projekty NCBIR na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu.

W ramach współpracy z Komendą Główną Policji od lipca 2017 roku dokonano kontroli 97 337 pojazdów, stwierdzono 956 ujawnionych nieprawidłowości przy wykorzystaniu analizatorów spalin oraz zatrzymano 1399 dowodów rejestracyjnych.

Zatrudniono także pracowników socjalnych, aby edukować społeczeństwo dotyczące oszczędzania energii poprzez tzw. Doradców energetycznych. Podobnie zrealizowane zostały także kampanie edukacyjne.

Polska Agencja Prasowa/Ministerstwo Środowiska/BiznesAlert.pl