TAG: Arge

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez BP Europa kontroli nad Arge Paliwa i Arge Nieruchomości. Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem […]
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zastrzeżenia do przejęcia przez BP Europe części mienia spółek Arge Paliwa i Arge […]