TAG: Azoty Puławy
W pierwszym półroczu GK Grupa Azoty zrealizowała wyniki na poziomie działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości blisko 438 mln zł oraz EBITDA […]
(Ministerstwo Rozwoju/CIRE.pl) Ministerstwo Rozwoju przedstawiło listę potencjalnych rządowych inwestycji, które będą ubiegać się o wsparcie […]
(Grupa Azoty ATT Polymers GmbH) Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy podczas posiedzenia 5 kwietnia 2016 r. dokonała zmian w składzie Zarządu.
(Grupa Azoty) 24 marca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty PUŁAWY, podczas którego zostały podjęte uchwały zmieniające […]
(Elektrownia Puławy) EBOR, BGK I ING złożyły pisemne deklaracje finansowania inwestycji Elektrownia Puławy. Blok Gazowo- Parowy o mocy 400 MWe […]
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Elektrowni Puławy w listopadzie 2015 r. podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego spółki o […]
RWE Supply & Trading i Grupa Azoty Puławy podpisały umowę na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego na okres od 1 października 2015 r. do 30 […]
Wojciech Krzyczkowski WysokieNapiecie.pl Zakłady Azotowe Puławy będą kolejną wielką chemiczną instalacją przemysłową, która zafunduje […]
Prywatyzacja Grupy Azoty budzi emocje komentatorów. Zapytaliśmy eksperta Instytutu Jagiellońskiego Łukasza Kistera o jego zdanie na ten temat […]