TAG: COREPER

Polska jest nadal beneficjentem członkostwa w Unii Europejskiej i pomimo nadużyć najsilniejszych państw w ramach wspólnej polityki […]