TAG: Euronest

Zgromadzenie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim (Euronest) potępiło budowę […]