TAG: Experimental Advanced Superconducting Tokamak

12 Listopada 2018 r. chiński reaktor termojądrowy Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) wyprodukował elektrony o temperaturze stu […]