TAG: Gazociąg Tworóg-Tworzeń

Gazociąg Tworóg-Tworzeń jest kolejnym fragmentem strategicznej magistrali gazowej Korytarz Północ-Południe, który został włączony do […]
Gaz-System 8 maja 2018 r. zawarł umowę na budowę gazociągu Tworóg – Tworzeń z konsorcjum firm w składzie: PORR S.A. oraz Denys NV.