TAG: Gazterm 2018

– Wierzę w budowę łańcucha dostaw LNG między Polską, regionem Trójmorza i Stanami Zjednoczonymi – powiedział Andrew Walker, […]
Polska może skorzystać na rewolucji łupkowej ponieważ w perspektywie długoterminowej cena LNG ze Stanów Zjednoczonych może być konkurencyjna […]
Tegoroczna Konferencja koncentruje się na współpracy gazowej Państw Trójmorza z USA. Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój globalnego […]