TAG: Grodno Azot

Rafineria Naftan w Nowopołocku wysyła pracowników do fabryki Grodno Azot ogarniętej protestami związanymi ze sfałszowanymi wyborami […]
Liderka opozycji białoruskiej Switłana Cichanouska wezwała 26 października do strajku generalnego w całym kraju. Domagała się rezygnacji […]