TAG: Homeltransnieft Drużba

Białoruś podniosła taryfę na dostawy ropy Ropociągiem Przyjaźń, w tym nitką północną, którą dociera surowiec klasyfikowany jako ten z […]
Transnieft, operator rosyjskiego systemu przesyłowego ropy poinformował, że rozpoczął dostawy do białoruskich rafinerii zgodnie z ustaleniami […]
Biełneftechim kontynuuje rozmowy z Polską w sprawie rewersowych dostaw ropy poprzez system rurociągowy Przyjaźń – przekonuje Aleksander […]
Naprawa odcinka Mozyrz-Brześć ropociągu Przyjaźń jest według informacji Homeltransnieftu Drużba zdarzeniem rutynowym i zapowiadanym z […]