TAG: Kopex
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza kupić od Kopeksu Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz), specjalizujące się w usługach górniczych […]
Konkurujące ze sobą w przeszłości firmy Famur i Kopex, wyspecjalizowane w produkcji i usługach dla górnictwa, po trwających rok pracach […]
Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, w nowej strategii JSW znajdzie się zapis dotyczący zakupu aktywów zwiększających kompetencje grupy w […]
Urząd Regulacji Energetyki wszczął powstępowanie w związku z podejrzeniem naruszeniem przez spółkę Kopex Machinery obowiązku stosowania się […]
Nowy szyb należącej do spółki Tauron Wydobycie kopalni Sobieski ma być gotowy najdalej w ciągu pięciu lat od przejęcia terenu robót przez […]
15 maja została podpisana umowa o generalne wykonawstwo inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane wykonywane przez Generalnego Wykonawcę Etapu […]
W ciągu ostatniego ponad roku z borykającej się z kłopotami finansowymi grupy Kopex odeszło o ok. 1,8 tys. pracowników. W trwającym procesie […]
Grupa TDJ, główny akcjonariusz Famuru, stała się właścicielem większościowego pakietu akcji katowickiego Kopeksu. Tym samym doszła do skutku […]
Zgromadzenie wierzycieli A.C.N. 001 891 729 Pty Ltd (wcześniej Kopex Waratah Pty Ltd) – australijskiej spółki pośrednio zależnej Kopeksu […]
Dzisiaj, po kilkumiesięcznych negocjacjach, zostały podpisane Kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Kopex S.A. oraz jej […]
(Kopex SA) Rada Nadzorcza Grupy Kopex SA na posiedzeniu 11 sierpnia powołała na stanowisko prezesa zarządu Kopeksu Dariusza Pietyszuka, który […]
(Polska Agencja Prasowa) Dalsze zaangażowanie prywatnej firmy inwestycyjnej TDJ w ratowanie grupy Kopex uzależnione jest od wyniku rozmów z […]
(Polska Agencja Prasowa) Związkowcy z przeżywającej trudności finansowe grupy Kopex zaapelowali w piątek do premier Beaty Szydło o pomoc […]
(FAMUR) 21 czerwca br. spółka zależna TDJ S.A., dominującego akcjonariusza FAMUR S.A., uzyskała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i […]
Producent maszyn górniczych po zmianie szefostwa stawia sobie dwa priorytety: restrukturyzację grupy oraz znalezienie inwestora strategicznego. W […]