TAG: Krynica 2018
Rozwój polskiego sektora energetycznego będzie determinowała ambitna polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. Trzeba sprostać […]
Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się panel „Nowe biznesy w energetyce – w poszukiwaniu utraconych zysków” . Panel […]
Poza celami biznesowymi i ekonomicznymi, spółki Skarbu Państwa pełnią rolę ambasadora Polski na świecie. Spółki Skarbu Państwa to ogromny […]
Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu z grudnia 2015 r. określa praktyczne sposoby rozwiązania jednego z najtrudniejszych problemów […]
Podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy Polska Grupa Energetyczna wraz z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju […]
Trójmorze to znaczący obszar Unii Europejskiej, wyróżniający się pod względem rozwoju gospodarczego i wysokości wzrostu PKB. Łączny PKB […]
Podczas panelu „Z prądem czy pod prąd? Perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce” na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy […]
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju odbył się panel poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu. Otworzył go minister energii Krzysztof […]
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju prezes PGNiG dokonał znaczącej deklaracji. Liczy na to, że po 2022 roku Polska zastąpi dostawy gazu […]
W czasach zwiększającej się świadomości ekologicznej, coraz większą rolę odgrywa trend elektryfikacji transportu. Elektromobilność, czyli […]
– Inwestycje w przemysł petrochemiczna to nie tylko szansa dla PKN Orlen, ale także dla Lotosu, myślę, że (docelowo – przyp. red.) […]
Na fuzji Orlenu i Lotosu skorzystają same spółki, jak i cała gospodarka – podkreślali uczestnicy odbywającego się w ramach XVIII Forum […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne analizują budowę połączeń elektroenergetycznych m.in. z Danią oraz drugiego połączenia ze Szwecją – […]
Przed nami wielkie możliwości jeżeli chodzi o OZE, ale Polska nie ma takich ambicji jak Litwa, aby sto procent energii było produkowane ze […]
Morska energetyka wiatrowa może stanowić szansę nie tylko dla elektroenergetyki, ale przyczynić się do rozwoju wielu gałęzi przemysłu – […]