TAG: Krzysztof Jackowski
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. podjęło decyzję o powołaniu Krzysztofa […]