TAG: Krzysztof Jackowski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. podjęło decyzję o powołaniu Krzysztofa […]