TAG: Miejskie wyspy ciepła
Walka ze zmianami klimatu nie jest tylko domeną władz krajowych. Do zmieniających się warunków klimatycznych dostosowują się także miasta, w […]