TAG: MIT

– W Azji nie wbija się pierwszej łopaty, dopóki nie jest dokończone 95 procent projektu. W Europie prace rozpoczynano o wiele wcześniej […]