TAG: Nafotgaz

Ukraina z początkiem listopada rozpoczęła pobór gazu zgromadzonego w podziemnych magazynach po ich historycznie wysokim zapełnieniu przed […]