TAG: Nafotgaz
Ukraina z początkiem listopada rozpoczęła pobór gazu zgromadzonego w podziemnych magazynach po ich historycznie wysokim zapełnieniu przed […]