TAG: Offhore
Litewskie Ministerstwo Energetyki poszukuje ekspertów, którzy oszacowaliby potencjał morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W przyszłości Wilno […]