TAG: Offhore

Litewskie Ministerstwo Energetyki poszukuje ekspertów, którzy oszacowaliby potencjał morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W przyszłości Wilno […]