TAG: Oktan

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli, […]
Projekt zmiany rozporządzenia doda Baltchem Zakłady Chemiczne i Oktan Energy do listy podmiotów objętych ochroną z ustawy o kontroli niektórych […]