TAG: OWC

Międzynarodowa firma konsultingowa OWC działająca w branży odnawialnych źródeł energii podpisała porozumienie w sprawie współpracy przy […]
Baltic Power, spółka zależna PKN Orlen, zaangażowała OWC jako doradcę technicznego przy rozwoju projektu offshore o mocy 1,2 GW, […]