TAG: Pepsi

Spółka zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii do firm zawarła dwuletni kontrakt na sprzedaż energii elektrycznej z polskimi spółkami […]
Kurier Lubelski donosi, że Grupa Azoty dostała akredytację na dostawę dwutlenku węgla na potrzeby koncernu PepsiCo.