TAG: PGNiG Upstream Norway

PGNiG zdradza, że ma na tyle gazu w portfolio, że może nim handlować także na innych rynkach europejskich, które będą uniezależniane od gazu […]
PGNiG Upstream Norway, wraz z Aker BP jako operatorem i pozostałymi partnerami koncesyjnymi, uruchomiło produkcję ze złoża Gråsel. Dzięki […]
PGNiG planuje jeszcze w 2020 roku wydobyć ze złoża Skogul ok. 115 tys. ton ropy. Wydobycie ropy naftowej w obrębie koncesji PL460 na Morzu […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało w piątek o uzyskaniu norweskich zgód korporacyjnych i administracyjnych na zakup udziałów […]
Norweski Dyrektoriat Ropy Naftowej wydał PGNiG Upstream Norway AS, spółce z Grupy PGNiG, zezwolenie na wykonanie kolejnego odwiertu rozpoznawczego […]
Walne zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zgodziło się na objęcie 10 tys. nowych udziałów w PGNiG Upstream Norway o […]
PGNiG Upstream Norway nabyło 20 proc. udziałów w złożu Duva na koncesjach PL636 i PL636B od firmy Wellesley Petroleum. Rozpoczęcie produkcji […]
PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami przystąpiło do pracy nad wyborem rozwiązań technicznych, które będą zastosowane do eksploatacji […]
O planach Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które zamierza inwestować w kolejne złoża gazu w Norwegii, pisze „Parkiet”.
PGNiG Upstream Norway AS, spółka należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zyskała trzy kolejne koncesje na wydobycie ropy i […]