TAG: Plan Junckera
– Grupa Tauron nie podjęła jeszcze żadnych decyzji w związku z przegłosowaną przez Radę Unii Europejską reformą systemu handlu […]
O Planie Junkcera debatowali goście jednego z paneli podczas konferencji Welconomy w Toruniu. Zdaniem panelistów jest to szansa na modernizację […]
W minionych miesiącach wyraźnie przyśpieszyły prace nad projektami morskich elektrowni wiatrowych  na polskich wodach Bałtyku. A do pracy dla […]
W pierwszych miesiącach 2017 roku Europejski Bank Inwestycyjny rozpocznie prace nad kolejnymi projektami w Polsce finansowanymi z planu Junckera […]
KOMENTARZ Rafał Zasuń WyskieNapiecie.pl  Podpisano pierwszą umowę o finansowaniu energetyki z Planu Junckera.  817 mln zł  pożyczki dostanie […]
– Podpisana dziś umowa to jeden z pierwszych kroków planu inwestycyjnego sektora energetycznego, przedstawionego przez Ministerstwo Energii […]
TAURON przeprowadził emisję obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro. Środki z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje w segmencie dystrybucji.
Inwestycje Przewozów Regionalnych i Tauorna to pierwsze projekty spółek Skarbu Państwa , które otrzymają finansowanie Europejskiej Banku […]
Inwestycje Przewozów Regionalnych i Tauron Polskiej Energii to pierwsze projekty spółek Skarbu Państwa, które otrzymają finansowanie […]
Tauron podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę subskrypcyjną, stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o […]
Energa jest w trakcie pozyskania finansowania w formie emisji obligacji hybrydowych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie do EUR 250 mln euro […]
W listopadzie Energa zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami ogłosiła strategię do 2025 roku. Listopad będzie kluczowym miesiącem dla […]
– Okres od stycznia o września tego roku był dla nas czasem ciężkiej i wytężonej pracy. Kluczowe dla nas będzie zrealizowanie programu […]
Według informacji „Rzeczpospolitej” Tauron Dystrybucja otrzyma wsparcie ramach będącego częścią planu Junckera Europejskiego […]
W pierwszym roku realizacji tzw. Planu Junckera większość wsparcia trafiła do krajów starej Unii. W ocenie organizacji ekologicznych plany […]