TAG: Polenergtia

Polenergia zwołała na 13 lipca walne zgromadzenie, które zajmie się m.in. zapisem wzmacniającym pozycję jej głównego akcjonariusza, czyli […]