TAG: Polska Akademia Nauk

– Mokradła, które powinniśmy odtwarzać, są bardzo ważne w dobie zmian klimatu. Pozwalają zatrzymywać wodę w środowisku, mają też […]
Polska Akademia Nauk (PAN) zaoferowała pomoc przy projekcie Tarcza Wschód. Według komunikatu możliwe jest stworzenie fortyfikacji tak by nie […]
Polska Grupa Energetyczne (PGE) i Polska Akademia Nauk (PAN) podpisały umowę o współpracę, jej efektem mają być innowacyjne projektu […]
– Wzywamy do podjęcia konsekwentnych działań na wszystkich poziomach decyzyjnych, zmierzających do głębokich redukcji emisji CO2 i innych […]