Naukowcy ujawniają jak przyroda może wzmocnić Tarczę Wschód

28 maja 2024, 10:30 Alert

Polska Akademia Nauk (PAN) zaoferowała pomoc przy projekcie Tarcza Wschód. Według komunikatu możliwe jest stworzenie fortyfikacji tak by nie szkodziły środowisku, a wręcz miały wpływ dodatni.

Puszcza Białowieska. Źródło: Wikimedia Commons

Komitet biologii środowiskowej i ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk (PAN) wydała komunikat w którym, deklaruje gotowość do wsparcia rządu w projekcie Tarcza Wschód poprzez opracowanie planu odpowiedniego zarządzania środowiskiem.

– Chcemy zwrócić uwagę, że odpowiednie zarzadzanie środowiskiem przyrodniczym w rejonach przygranicznych niesie duży potencjał istotnego zabezpieczenia granicy państwa i zredukowania zagrożeń ze strony agresji o charakterze militarnym, przy jednoczesnym zachowaniu, a nawet wzmocnieniu walorów środowiskowych i przyrodniczych tych terenów – czytamy w komunikacie.

Profesor Rafał Kowalczyk, przewodniczący komitetu biologii środowiskowej i ewolucyjnej PAN, zwraca uwagę, że podniesienie poziomu wód gruntowych, poszerzenie rozlewisk rzecznych, odtwarzanie naturalnych mokradeł i zalesienie są rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do skuteczniejszej obrony przed agresją militarną. Pisze również, że zarządzanie terenami na których są obszary chronione, m.in. Puszcza Białowieska, będzie wymagało wiedzy merytorycznej nie tylko z zakresu obronności, ale i ochrony środowiska.

– Obok podniesienia bezpieczeństwa naszego kraju, tego typu rozwiązania pomogą również w realizacji międzynarodowych zobowiązać z ochroną bioróżnorodności […]. Uwzględnienie aspektów przyrodniczych  istotnie zmniejszy również koszt planowanych działań, a może nawet pomóc w pozyskaniu środków na realizację niektórych z nich z funduszy unijnych przeznaczonych na ochronę przyrody i klimatu – zwraca uwagę autor komunikatu.

PAN proponuje rozważenie rozwiązań łagodzących przyrodnicze skutki istniejącej infrastruktury granicznej.

Tarcza Wschód jest projektem planowanym na lata 2024-2028, o przewidywanym budżecie 10 miliardów złotych. Zakłada ufortyfikowanie granicy, na wypadek agresji ze strony Rosji lub Białorusi. Rząd zamierza wykorzystać zarówno przeszkody terenowe, umocnienia jak i nowoczesne środki np. drony i środki antydronowe.

Polska Akademia Nauk / Marcin Karwowski

Budowa infrastruktury Tarczy Wschód ruszy w 2025 roku