TAG: Spalanie

Wprowadzenie standardów emisyjnych dla przydomowych kotłów i określenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych, to konieczne […]
19 maja br. odbyła się już druga edycja specjalistycznego seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”. Uczestnicy […]
– Osiągnięcie założonych poziomów recyklingu do 2020 r., ze względu na sposób zorganizowania systemu gospodarowania odpadami jest mało […]
– Dobrym pomysłem byłoby grupowanie się producentów polskiej biomasy w stowarzyszenia czy konsorcja, które mogłyby oferować zakładom […]