TAG: Strategia i polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowa Agencja Atomistyki zapowiada przyjęcie strategii bezpieczeństwa jądrowego oraz rozpoczęcie rekrutacji na potrzeby wydawania licencji […]