TAG: System Ostrzegania
Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) uruchomiła trzynaście nowych stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (ang […]