TAG: Taas-Juriach

(Bloomberg/Wojciech Jakóbik) Projekt wydobywczy Taas-Juriach w Jakucji zyskał wsparcie Grupy Petrochemicznej Skyland zarejestrowanej na Kajmanach.
(TASS/Wojciech Jakóbik) BP informuje w raporcie, że zapłaciło 150 mln dolarów za zakup 20 procent akcji w firmie Taas-Juriach Oil and Gas […]
(Financial Times/Wojciech Jakóbik) Z informacji Financial Times z 14 czerwca wynika, że sankcje zachodnie, jakimi został obłożony rosyjski […]
(Financial Times/Wojciech Jakóbik) Jak informuje Financial Times Rosjanie mogą dopuścić Chińczyków do większych udziałów w ich złożach w […]
(Wojciech Jakóbik) BP rozważa wejście w projekt wydobycia ropy naftowej ze złóż Taas-Juriach we Wschodniej Syberii we współpracy z […]