TAG: Tomasz Rogala

Polska Grupa Górnicza (PGG) – największy krajowy producent węgla kamiennego – zamknęła miniony rok zyskiem, przekraczając wyniki […]
Sytuacja finansowa Polskiej Grupy Górniczej (PGG) jest stabilna, a zysk w całym 2018 r. powinien być wyższy niż wypracowany w 2017 r., […]
Miedzy innymi na temat oczekiwań płacowych pracowników oraz związanych z tym wyników spółki, a także o realizacji planów wydobywczych na ten […]