TAG: Ursus Bus

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w związku z otwarciem postępowania sanacyjnego Ursus Bus […]
30 września br. Ursus poinformował o zerwaniu rozpoczętych na początku września negocjacji z Enerkon Solar International – amerykańskim […]