TAG: Urząd Komunikacji Elektronicznej

– Aukcja 5G jest elementem większego planu i zbiega się w czasie z pracami nad Prawem komunikacji elektronicznej oraz Ustawą o krajowym […]
Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, wstępne […]