TAG: Ustawa kogeneracyjna
Ministerstwo Energii ogłosiło konsultacje projektów rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.