TAG: Ustawa kogeneracyjna

Ministerstwo Energii ogłosiło konsultacje projektów rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.