TAG: Ustawa o rynku mocy

Urząd Regulacji Energetyki (URE) w czwartym kwartale każdego roku prowadzi postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię […]
Za ustawą głosowało 243 posłów, przeciw było 181 a 7 wstrzymało się od głosu. Debacie towarzyszyła gorąca dyskusja, w trakcie której […]