Broda: Dopięliśmy ekosystem innowacji w Grupie TAURON

10 lipca 2018, 07:15 Innowacje

Działania Grupy TAURON w obszarze rozwijania innowacji opierają się na trzech filarach: projektach badawczo-rozwojowych, inicjatywach prowadzonych w formule open innovation oraz działaniach finansowych, które będą realizowane przez fundusz CVC EEC Magenta.

08.02.2017 Warszawa, n/z Jarosław Broda Tauron fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

Jarosław Broda wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju w TAURON Polska Energia, podkreślił, że powołanie we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju CVC EEC Magenta domyka ekosystem innowacji w Grupie TAURON.

Pierwszym elementem ekosystemu jest zaangażowanie Grupy w duże projekty 
badawczo-rozwojowe. – Wewnętrze projekty Grupy TAURON z zakresu badań i rozwoju są skoncentrowane przede wszystkim na problemach, których nie rozwiąże za nas rynek – powiedział wiceprezes w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl

Drugi element tego ekosystemu stanowią projekty realizowane w formule open innovation. Przeprowadzony z sukcesem program akceleracyjny Pilot Maker to ponad 20 podpisanych umów, 20 start-upów, które testują swoje rozwiązania na naszej infrastrukturze i 10 kolejnych umów poszerzających zakres pilotaży finansowanych już z naszych pieniędzy – wymieniał Jarosław Broda.

Wreszcie trzeci element to odnoga finansowa. Podstawowym zadaniem powołanego funduszu 
CVC są inwestycje prowadzone w obszarach związanych z energetyką. Fundusz otworzy więc Grupie dostęp do informacji o najnowszych rozwiązaniach rynkowych w sektorze energii.

– Dzięki identyfikacji najciekawszych przedsiębiorstw, oferujących innowacyjne rozwiązania 
w szeroko pojętej branży energetycznej, będziemy wiedzieć co się dzieje na globalnym rynku, 
a to z kolei przyczyni się zarówno do rozwoju wewnętrznych kompetencji w zakresie zarządzania 
i współpracy z funduszami inwestycyjnymi, jak i komercjalizacji innowacyjnych projektów 
– powiedział Broda. – Udział naszych pracowników w weryfikacji technologicznej i biznesowej innowacyjnych projektów jest istotnym krokiem w procesie dostosowania się TAURON do światowych trendów. Zakładamy, że jeden z podmiotów, w którego rozwój zaangażuje się fundusz urośnie do rozmiarów dużej, niezależnej firmy, którą TAURON będzie mógł kupić i włączyć do Grupy 
– dodał wiceprezes grupy energetycznej.

TAURON podjął już współpracę ze start-upami mogącymi usprawnić i zoptymalizować działalność Grupy. – Wśród rozwiązań przygotowanych przez start-upy znalazły się technologie dronowe, 
które mogą nam pomóc skrócić przerwy w dostawach prądu – tłumaczył Jarosław Broda.

W ramach podjętej współpracy Grupa wdraża w życie rozwiązania technologiczne przygotowane przez start-upy. – Wśród dziewięciu podpisanych umów TAURON ze start-upami jest projekt, który identyfikuje przerwy w dostawach prądu na niskim napięciu w bardzo konkurencyjny cenowo sposób. – Precyzyjniej rozpoznajemy przerwy w dostawach prądu i możemy szybciej na nie reagować – powiedział Broda.

Pierwszy z dwóch projektów dronowych polega na maszynowym uczeniu się sczytywanego obrazu sieci i identyfikowaniu uszkodzeń. Drugi pozwala identyfikować miejsca, gdzie nastąpiły awarie masowe w trudnych warunkach atmosferycznych, kiedy nie można używać helikopterów.

– Mamy dwa projekty, które dotyczą masowego sczytywania danych i dwukierunkowego przesyłania informacji, które pozwolą na inteligentne zarządzanie licznikami oraz komunikację z klientem
– podkreślił Broda. Dodał, że jest to tylko kilka przykładów – lista zdefiniowanych problemów rozwojowych jest bardzo długa, sformalizowana na potrzeby naszej Strategicznej Agendy Badawczej. – Na jej podstawie będziemy ogłaszać kolejne projekty – podsumował.