Tauron oddaje do użytku pierwszą farmę fotowoltaiczną na terenach poprzemysłowych

23 grudnia 2020, 12:45 Alert

Tauron zakończył budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie. To pierwsza tego typu instalacja, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy.

Farma fotowoltaiczna Taurona w Jaworznie. Fot.: Grupa Tauron
Farma fotowoltaiczna Taurona w Jaworznie. Fot.: Grupa Tauron

Farmę w Jaworznie zbudowało konsorcjum spółek Tauron Serwis i Tauron Nowe Technologie, które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. – Wspólne budowanie kompetencji związanych z realizacją odnawialnych źródeł energii wpisuje się w proces transformacji energetyki. Farma powstała w miejscu, gdzie znajdowała się Elektrownia Jaworzno I. Przed rozpoczęciem właściwej budowy, w celu przygotowania terenu pod instalację, usunięto znajdujące się na działce kolidujące pozostałości po wyburzonej jednostce i wyrównano teren – podkreśla spółka w komunikacie.

– Na terenach należących do Grupy chcemy zbudować farmy fotowoltaiczne o mocy 150 MWp. Pierwszą taką farmę oddajemy do użytku w Jaworznie w miejscu, gdzie znajdował się blok węglowy – wyjaśnia Wojciech Ignacok, prezes zarządu Taurona.–Zgodnie z naszymi założeniami do 2025 roku będziemy dysponować farmami fotowoltaicznymi o mocy 300 MW. To istotny element Zielonego Zwrotu Tauron– dodaje prezes Ignacok.

Farma wybudowana w pięć miesięcy

Budowa farmy rozpoczęła się w lipcu tego roku, gdy na przygotowany plac wjechały maszyny oraz sprzęt i rozpoczęto prace związane z montażem betonowych stóp fundamentowych oraz konstrukcji wsporczych. Montaż ponad 12 tysięcy modułów fotowoltaicznych rozpoczął się w październiku i trwał niecałe trzy tygodnie. Wykonano również prace elektryczne takie jak dostawa oraz montaż stacji średniego napięcia i trzech stacji kontenerowych, a także ułożono kable średniego napięcia.

Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi ponad 5 tys. MWh. Oznacza to, że uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 5 MWp pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o około 4,9 ton rocznie, a wygenerowana przez nią energia elektryczna zasili ponad 2 tys. gospodarstw domowych.

300 MW mocy zainstalowanej w 2025 roku

Zgodnie z założeniami do 2025 roku spółka chce dysponować farmami fotowoltaicznymi o mocy 300 MW. Farma w Jaworznie powstała dzięki zaangażowaniu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i podpisanej umowie pożyczki preferencyjnej w wysokości 75.46 procent kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego z możliwością umorzenia do 3 milionów złotych. Po spełnieniu wymogów zgodnych z podpisaną przez strony umową, umorzona kwota zostanie wykorzystana na wykonanie kolejnego ekologicznego zadania inwestycyjnego, planowanego przez Tauron Wytwarzanie.

Program Tauron PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy Tauron o łącznej mocy 150 MWp. Obejmuje on kilka lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej – są to głównie tereny po byłych elektrowniach czy składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi tym miejscom będzie można przywrócić ponownie funkcje gospodarcze związane z energetyką. Spółka za 10 lat planuje wytwarzać ponad 65 procent energii z OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę.

Tauron/Bartłomiej Sawicki