Tauron chce nauczyć się instalacji dużej fotowoltaiki

2 lipca 2020, 13:00 Alert

Tauron inwestuje w OZE nie tylko po to, by zazielenić portfolio, ale także w celu zdobycia kompetencji, które pozwolą mu stawiać farmy solarne o mocy powyżej 100 MW.

Panele fotowoltaiczne. Fot. Pixabay
Panele fotowoltaiczne. Fot. Pixabay

– Pierwszy akord zmiany strategii Tauron to zakup pięciu farm wiatrowych. Oznacza, że dysponujemy już przeszło 380 MW w wietrze i łącznie z el. wodnymi 620 MW źródeł odnawialnych. To 12 procent OZE w miksie wytwórczym naszej grupy – wyliczał prezes Taurona Sprzedaż podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2020 pod patronatem BiznesAlert.pl. – Ambitny cel Taurona to 1200 MW, 900 MW w wietrze i 300 w fotowoltaice. Chcemy zrealizować go szybko, bo widać jak zmieniająca się rzeczywistość wokół nas wpływa na kondycję ekonomiczną grup energetycznych oraz ich relacje z klientami – przyznał gość konferencji.

– Uruchomiliśmy program budowy farm fotowoltaicznych na terenach poprzepmysłowych, rekultywowanych, gdzie do tej pory pracowały elektrownie, które zakończyły swoją działalność, albo mieliśmy tam składowiska odpadów – przypomniał przedstawiciel Taurona. – Na terenie Elektrowni Jaworzno 1 wybudujemy farmę słoneczną własnymi siłami. Celem jest nie tylko zwiększanie udziału energetyki odnawialnej w miksie, ale też budowa kompetencji budowy i obsługi tych źródeł, bo jest to jeden z przyszłościowych kierunków działania naszej grupy.

Zdaniem prezesa Taurona Sprzedaż jest w stanie budować farmy solarne o mocy powyżej 100 MW.

Wojciech Jakóbik