Rusza kogeneracyjny układ na kopalniany metan w Brzeszczach

19 lutego 2019, 09:30 Alert

Układ produkujący energię elektryczną oraz ciepło, zasilany gazem z instalacji odmetanowania kopalni, uruchomiła na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze – przy współpracy z grupą Tauron, spółka Węglokoks Energia.

fot. Tauron

Jak poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Węglokoksu, instalacja całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie na energię elektryczną tamtejszego Zakładu Ciepłowniczego, a nadwyżki energii elektrycznej mogą być sprzedawane. Wykorzystuje przy tym metan – gaz będący zagrożeniem pod ziemią, a na powierzchni mogący być źródłem energii.

Dodatkowo latem układ jest w stanie ogrzać wodę w całych Brzeszczach, a pozostałym sezonie – wstępnie ją podgrzać.

Kogeneracyjny układ zasilany gazem z odmetanowania kopalni oraz układ odzysku ciepła ze sprężarek powietrza powstał na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze – przy współpracy z grupą Tauron, do której należy ta kopalnia.

Instalacja składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszym jest silnik gazowy w zabudowie kontenerowej z generatorem synchronicznym wraz z przyłączem gazu kopalnianego oraz układem wyprowadzenia mocy elektrycznej i ciepła. Silnik spala metan odprowadzany z kopalnianych wyrobisk, wytwarzając z niego energię elektryczną oraz ciepło.

Drugim elementem jest kaskada pomp ciepła schładzająca sprężarki. Podczas sprężania powietrza wytwarzane są duże ilości ciepła. Energia ta dzięki systemowi pomp jest odzyskiwana.

„Do tej pory to ciepło po prostu się marnowało. Teraz dzięki tej instalacji jest w stanie ogrzać wodę w całych Brzeszczach. I przypomnę to energia bezemisyjna, czyli całkowicie przyjazna środowisku i przede wszystkim mieszkańcom Brzeszcz” – powiedział cytowany w informacji Węglokoksu prezes spółki Węglokoks Energia Jacek Boroń.

„Ta instalacja całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie na energię elektryczną naszego Zakładu Ciepłowniczego, nadwyżki prądu możemy sprzedać. Wytwarzane jest również ciepło, które trafia do naszych odbiorców. I co najważniejsze – to czysta, przyjazna środowisku energia. Dostarczając ciepło zwracamy szczególną uwagę na ten aspekt” – zapewnił Boroń.

Ciepło pochodzące z układu silnika oraz odebrane ze sprężarek powietrza będzie wykorzystywane do pokrycia potrzeb cieplnych odbiorców w sezonie letnim; umożliwi też wstępne podgrzanie wody sieciowej w pozostałym okresie.

Zaprojektowane parametry techniczne silnika gazowego i generatora to: moc elektryczna 851 kilowatów i moc grzewcza 981 kW; natomiast układu pomp ciepła: moc chłodnicza 850 kW / moc grzewcza 1450 kW.

Układ kogeneracji, zasilany oparty o silnik gazowy zasilany gazem z odmetanowania kopalni Brzeszcze, wykonało w 2018 r. konsorcjum spółek Introl-Energomontaż i Ferox Energy Systems – za 3,15 mln zł netto. W przetargu konsorcjum zagwarantowało m.in. sprawność produkcji energii elektrycznej na poziomie 40,7 proc.

Wykonawcą instalacji odzysku ciepła ze sprężarek powietrza w pierwszej połowie ub. roku, była spółka Geo-Term Polska (za 2,8 mln zł netto). Infrastrukturę elektroenergetyczną wykonała w II i III kw. firma Eltrako (za 0,93 mln zł netto). Cały układ został oddany do użytku w grudniu ub. roku; przedsięwzięcie kosztowało Węglokoks Energię ok. 8 mln zł.

Energetyczna spółka wskazuje, że zrealizowanie tego projektu przełoży się na zwiększenie jej przychodów (sprzedaż energii elektrycznej). Wybudowanie pierwszego układu kogeneracji współpracującego z układem odzysku ciepła ze sprężarek umożliwiło też jej zdobycie doświadczeń i kompetencji – pod kątem m.in. kolejnych układów kogeneracji.

Metan jest bezbarwnym gazem bez woni i smaku, lżejszym od powietrza. To główny składnik naturalnych gazów, często występujących w pokładach węgla. Pali się prawie nieświecącym płomieniem z błękitną aureolą. Tworzy z powietrzem wybuchową mieszaninę; wybucha gdy jego stężenie w powietrzu mieści się w granicach od ok. 4-4,5 do ok. 15 proc.

Rocznie w trakcie eksploatacji węgla w polskich kopalniach wydziela się go ponad 900 mln m sześc. z czego trzecia część jest ujmowana w specjalne instalacje. Niespełna połowa ujętego metanu jest wykorzystywana. Wielkość udokumentowanych zasobów bilansowych metanu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym szacowana jest na ponad 90 mld m sześc.

Polska Agencja Prasowa