Tauron przebudował stację elektroenergetyczną w Krakowie

27 lipca 2023, 14:15 Alert

Tauron zakończył prace przy przebudowie stacji elektroenergetycznej Prądnik w Krakowie. Jest to jedna z trzech stacji węzłowych wysokiego napięcia, dzięki którym prąd dociera do mieszkańców.

Stacja Prądnik. Fot. Tauron
Stacja Prądnik. Fot. Tauron

Tauron określa tę stację jako obiekt strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Krakowa. – Sieci elektroenergetyczne to priorytet inwestycyjny Grupy Tauron. Zdajemy sobie sprawę, że te inwestycje są warunkiem nie tylko powodzenia transformacji energetycznej, ale również rozwoju gospodarczego całych regionów. Efekt przebudowy stacji Prądnik jest tego doskonałym przykładem. Tylko w Małopolsce w ubiegłym roku zainwestowaliśmy w dystrybucję 670 milionów złotych – tłumaczy Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Stacja Prądnik stanowi istotny punkt węzłowy sieci wysokiego napięcia (110 kV) zasilających miasto. Korzyści z przebudowy stacji, to przede wszystkim poprawa niezawodności dostaw energii, a także usprawnienie procesów przyłączeniowych nowych klientów w północnej części Krakowa – czytamy w komunikacie.

Stara napowietrzna stacja była zlokalizowana w zwartej zabudowie miejskiej, a jej parametry techniczne, rodzaj zastosowanej aparatury i urządzeń wymagały zmiany. Zainstalowana na stacji aparatura była już wyeksploatowana, szczególnie w zakresie wyłączników i odłączników 110 kV oraz ich pneumatycznych napędów.

Prace były prowadzone na ul. Prądnickiej wraz z dużymi inwestycjami komunikacyjnymi realizowanymi w pobliżu. Na terenie północnej części Krakowa trwa budowa nowej trasy tramwajowej na Górkę Narodową, północnej obwodnicy miasta i trasy Wolbromskiej.

W efekcie powstała małogabarytowa, nowoczesna stacja wnętrzowa, która wpisuje się w otaczający mieszkalny krajobraz miasta. Przebudowa objęła budowę budynku głównego, jako wolnostojącego trzykondygnacyjnego obiektu z wydzielonymi pomieszczeniami: kablowni, rozdzielni GIS 110 kV, rozdzielni 15 kV, nastawni, telekomunikacji, akumulatorowni oraz zaplecza socjalno-technicznego.

Na stanowiskach transformatorowych wnętrzowych zabudowane zostały transformatory mocy 40/20/20 MVA wraz z systemem uziemienia, ochrony przepięciowej i odgromowej. Kolejnym krokiem prac była przebudowa linii kablowych wysokiego (110 kV) i średniego napięcia (15 kV).

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Prądnik została wybudowana w 1947 roku i do czasu modernizacji była najstarszą stacją wysokiego napięcia w Krakowie. Przez kolejne lata GPZ Prądnik był kilkukrotnie modernizowany. Rozbudowa stacji odbywała się od roku 1958 i po kolejnych zmianach technologicznych obiekt stawał się coraz ważniejszy dla zasilania miasta. Kolejne dziesięciolecia przynosiły rozbudowy i wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych w obrębie stacji.

W ostatnich latach stacja funkcjonowała w technologii tradycyjnej, posiadała napowietrzną dwusystemową rozdzielnię wysokiego napięcia połączoną z siecią 110 kV poprzez osiem linii w kierunku stacji: Łobzów, Pasternik, Balicka, Zabierzów, Górka, Wieczysta i Łęg. W ten sposób stacje zasilały całą północną część miasta i okolice Krakowa.

Tauron / Jędrzej Stachura

Górka: Nowy kształt ochrony odbiorców energii elektrycznej. Co nas czeka od 2024 roku?