Tauron staje się coraz bardziej zielony. Wyda 650 mln złotych na cele proekologiczne

10 lipca 2018, 16:15 Alert
TAURON_still 18 OZE
Źródło: Tauron

W minionych dwóch latach grupa energetyczna Tauron wydała ok. 650 mln zł na inwestycje proekologiczne, skutkujące poprawą jakości środowiska – poinformował we wtorek prezes grupy Filip Grzegorczyk, podtrzymując chęć dalszego inwestowania w odnawialne źródła energii, w tym farmy wiatrowe.

– Ponad 650 mln zł to niespełna 10 proc. całej, ponad 7-miliardowej kwoty wydatkowanej przez nas na inwestycje w latach 2016-2017. Oprócz bezpośrednich wydatków na projekty proekologiczne, wiele inwestycji pośrednio przyczynia się do poprawy stanu środowiska, np. poprzez znaczące zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki czy tlenków azotu – powiedział Grzegorczyk dziennikarzom w Katowicach.

Jako przykład podał powstający w Jaworznie nowy blok energetyczny o mocy 910 megawatów, którego uruchomienie w końcu przyszłego roku będzie oznaczało wyłączenie pięciu wyeksploatowanych bloków o mocy 125 megawatów każdy. Emisja tlenków azotu i dwutlenku siarki z nowego bloku, w odniesieniu do starych jednostek, będzie mniejsza o 80 proc., a emisja dwutlenku węgla prawie o jedną trzecią. Znacząco wyższa będzie także sprawność energetyczna nowego bloku.

W ocenie prezesa, ramy dla energetyki stanowią m.in. takie inicjatywy rządu, jak Strategia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Program dla Śląska, w które wpisują się również działania proekologiczne Tauronu.

– Dążymy do tego, aby Tauron był możliwie najbardziej zielony. Już dziś wytwarzamy energię w 35 elektrowniach wodnych i 4 farmach wiatrowych. Dodatkowo rozważamy różne scenariusze inwestycyjne, takie jak akwizycje w segmencie odnawialnych źródeł energii i ciepłownictwie oraz własny projekt morskiej farmy wiatrowej – wyjaśnił szef grupy Tauron.

Przypomniał, że polska energetyka systematycznie powiększa zainstalowane moce OZE – budowane są farmy wiatrowe, rozwijana fotowoltaika oraz spalanie biomasy. – Zdajemy sobie sprawę, że źródła te nie są w stanie samodzielnie zapewnić Polsce bezpieczeństwa. Obecnie nie ma technicznych możliwości rozwoju źródeł OZE bez odpowiedniego współistnienia sterowalnych źródeł konwencjonalnych i znacznych nakładów na sieci. Stąd realizowana w grupie Tauron inwestycja w nowy blok 910 MW w Jaworznie i miliardowe nakłady na modernizacje sieci przesyłowych – powiedział Grzegorczyk.

W segmencie ciepłowniczym Tauron uczestniczy w programie likwidacji tzw. niskiej emisji, przeznaczając na związane z tym działania ponad 250 mln zł. Chodzi m.in. o przyłączenie nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej. Spółka przygotowała także tzw. ofertę antysmogową – znacząco rozwiniętą w stosunku do zainicjowanej przez rząd taryfy antysmogowej – gdzie oprócz niższych stawek dla tych, którzy zdecydują się ogrzewać mieszkanie prądem, zamiast korzystania z nieekologicznych źródeł, odbiorcy mogą liczyć także na doradztwo oraz pomoc w sfinansowaniu instalacji nowych źródeł ciepła.

W ocenie prezesa, rozwój „zielonej” energetyki w Tauronie nie wpłynie na zakres i tempo inwestycji realizowanych przez grupę w sektorze węglowym. Największą obecnie inwestycją w tym zakresie jest szyb Grzegorz w Jaworznie. Po jej ukończeniu 70 proc. zapotrzebowania grupy na węgiel mają pokrywać własne źródła. Węgiel z Jaworzna ma przede wszystkim zabezpieczać potrzeby budowanego w tym mieście nowego bloku o mocy 910 megawatów, który będzie gotowy w czwartym kwartale przyszłego roku. Jego budowa przebiega zgodnie z harmonogramem i jest zaawansowana w ok. 70 proc. „Okres życia kopalni będzie mniej więcej tożsamy z okresem eksploatacji nowego bloku 910 w Jaworznie” – ocenił Grzegorczyk.

Prezes zapowiedział także szersze zaangażowanie grupy Tauron w przedsięwzięcia w sferze elektromobilności oraz w dziedzinie „smart city”. Przed grudniowym szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach firma zamierza zainstalować w stolicy Górnego Śląska ponad 20 punktów ładowania samochodów elektrycznych, pracuje też nad rozwiązaniami dla elektrycznej komunikacji publicznej oraz zamierza rozbudować własną flotę aut elektrycznych. Ponadto zamierza wdrażać rozwiązania w zakresie tzw. inteligentnego oświetlenia ulicznego, powiązanego z czujnikami smogu w wybranych punktach miast.

Uzupełnieniem inwestycji są działania edukacyjne, m.in. kampania społeczna „Oddychaj powietrzem”, prowadzona od ubiegłego roku przez Tauron na południu Polski.

Polska Agencja Prasowa